Više od 20 godina iskustva u reviziji i financijskom savjetovanju

Obratite nam se s povjerenjem

Kontaktirajte nas

Usluge

Usluge

 • Revizija

  Revizija financijskih izvještaja, Revizija konsolidiranih financijskih izvještaja, Revizija poslovanja, Revizija povećanja ili smanjenja temeljnog kapitala trgovačkog društva, Revizija projekata financiranih iz EU, ili zaklada i drugih fondacija, Revizijski uvid u financijske izvještaje neprofitnih organizacija, Revizija statusnih promjena trgovačkog društva (osnivanja, pripajanja i spajanja, te preoblikovanja ili podjele), Revizija reinvestirane dobiti, Revizija posebne namjene.

 • Interna revizija

  Interna revizija i kontrola, Procjena vrijednosti društva (imovine i obveza), Due diligence - dubinsko snimanje poduzeća, Revizija usklađenosti (s internim pravilima i politikama poduzeća te aktualnim zakonskim propisima).

 • Savjetovanje

  Porezno savjetovanje, Poslovno savjetovanje, Analiza rizika, Financijske analize i kontrole.

 • Ostalo

  Računovodstvene usluge, Forenzično računovodstvo, Likvidacija i likvidacijski postupak.

Pružamo usluge na tri jezika:
 • hrvatskom
 • engleskom
 • njemačkom

Naši klijenti su svi oblici trgovačkih društava i organizacija (profitnim i neprofitnim) u Republici Hrvatskoj.

O nama

O nama

Uzor logo

Društvo Revizija uzor d.o.o. za poslove revizije i porezno savjetovanje, osnovano je 26. siječnja 1999. godine pri Trgovačkom sudu u Zagrebu. Predmet poslovanja su revizijski poslovi, usluge s područja računovodstva, poreznog savjetovanja, financijske analize i kontrole. Temeljni kapital iznosi 56.000,00 kn. Osnivačice (članice) društva su Marija Živković (direktorica), Barbara Živković (prokuristica) i Ana Živković (prokuristica).

Društvo je član Hrvatske revizorske komore pod registarskim brojem subjekta 100000640, te ima izdanu dozvolu za rad od strane iste institucije.

Revizija uzor d.o.o. kroz višegodišnje iskustvo pruža visoki poslovni standard i kvalitetu rada koja se očituje kroz urednost, pravovremenost, točnost i vjerodostojnost te individualan i jednak pristup prema svim svojim poslovnim partnerima.

Podršku u profesionalnom pristupu u radu društvo temelji na Kodeksu etike za profesionalne računovođe izdan od strane Međunarodnog udruženja računovođa (IFAC).

Naš tim sastoji se od 3 ovlaštena revizora sa višegodišnjim iskustvom i stečenim znanjem. Svoju kvalitetu i profesionalnost temeljimo na kontinuiranom i cjeloživotnom obrazovanju, te aktivnim članstvom u strukovnim udrugama i organizacijama iz područja revizije i računovodstva.

Marija Živković

dipl. oecc. pri Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
ovlaštena revizorica, direktorica i osnivačica društva Revizija uzor d.o.o.

Svoje organizacijske i rukovoditeljske sposobnosti stekla je višegodišnjim radnim iskustvom na voditeljskim i direktorskim pozicijama odjela komercijale, računovodstva i financija velikih organizacija i poduzeća kao što su Đuro Đaković, Željezničko obrazovni centar Zagreb, Republički zavod za zapošljavanje, Privredna banka Zagreb, Brodarski institut. Pri Ministarstvu financija u Poreznoj upravi obavljala je poslove inspektora, šefa inspekcija Zagreb, i poslove funkcije načelnika za porez na dobit i dohodak. U sklopu iste institucije bila je i predavač na Poreznom studiju za dva predmeta: Računovodstvo i Porez na dobit. Svoja profesionalna znanja i vještine potvrdila je u ulozi internog revizora u Europapress holdingu u područjima due diligence-a, procjene vrijednosti poduzeća, imovine i obveza, financijskih analiza i poreznog savjetovanja.

Kroz svoj bogati radni vijek stekla je mnoga profesionalna uvjerenja i certifikate od čega su najznačajniji sljedeći:

 • ovlašteni revizor (HUR),
 • ovlašteni interni revizor za područje gospodarstva i proračuna i proračunskih korisnika i neprofitnih organizacija (Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika),
 • ovlašteni računovođa (Hrvatska udruga računovodstvenih eksperata),
 • ovlašteni računovođa (udruga „Hrvatski računovođa“),
 • Svjedodžba o državnom stručnom ispitu – viši savjetnik 1996.god. (Ministarstvo uprave),
 • Uvjerenje sa Visoke škole za financije – Ludwigsburg 1996. god. (Predavač poreza na dobit),
 • Uvjerenje o planiranju investicijskih projekata FOIP Zagreb 1997. god.

Ana Živković

stručna specijalistica računovodstva i financija pri Veleučilištu VERN’ u Zagrebu
ovlaštena revizorica

U društvu Revizija uzor d.o.o. prisutna je od početka svoje profesionalne karijere. Aktivno govori i piše na engleskom i njemačkom jeziku. Svoj razvoj podržava stručnom izobrazbom što potvrđuje i niz certifikata i potvrda:

 • ovlašteni revizor (Hrvatska revizorska komora),
 • ovlašteni interni revizor za područje gospodarstva (Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika),
 • ovlašteni računovođa (udruga „Hrvatski računovođa“),
 • Certifikat programa Međunarodne konferencije sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma 2010. god,
 • potvrda stručnog usavršavanja „Leasing akademije“ 2010. god.,
 • potvrda stručnog usavršavanja programa „Javna nabava za revizore“ 2014. god.,
 • potvrda stručne edukacije „Revizija ugovora o dodjeli bez povratnih sredstava Europske unije“ 2014. god.,
 • Business English Certificate - BEC B2 level (British Council),
 • First certificate in English - FCE (British Council),
 • Zentrale Mittelsprufung in Deutsch – ZTMP (Goethe-Institut Kroatien).

Barbara Živković

mag. oec. pri Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu,
ovlaštena revizorica

U društvu Revizija uzor d.o.o. prisutna je od početka svoje profesionalne karijere. Aktivno govori i piše na engleskom i njemačkom jeziku. Svoj razvoj podržava stručnom izobrazbom, što je vidljivo iz niza postignutih certifikata:

 • ovlašteni revizor (Hrvatska revizorska komora),
 • ovlašteni interni revizor za područje gospodarstva (Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika),
 • ovlašteni računovođa (udruga„Hrvatski računovođa“),
 • Certifikat programa Međunarodne konferencije sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma 2010. god.,
 • First certificate in English-FCE (British Council).

Obratite nam se s povjerenjem

Revizija uzor d.o.o.
I. Vranovinski ogranak 2
10000 Zagreb
Republika Hrvatska
Tel: +385-1-6331-570
Fax: +385-1-6331-580
Email: revizija-uzor@revizija-uzor.hr